Stahnout zadost CJ.
 

NOSTRIFIKACE — UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VZDĚLÁNÍ (S VÝJIMKOU VŠ)

Uznání zahraničního vzdělání

Absolvent zahraniční školy, který získal doklad o dosažení základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání, může požádat krajský úřad (odbor školství) příslušný podle místa pobytu žadatele o uznání zahraničního vzdělání.*

Krajské úřady příslušné podle místa pobytu žadatele v České republice na základě podané žádosti