Nabízíme Vám jazykové kurzy:

Název kurzu: Průběh kurzu: Délka celého kurzu: Cena:
 

Intenzivní kurz pro začátečníky 1.část (úroveň A1)

[spoiler name=»Informace»]

  • Kurz je zaměřen na komunikativní zvládnutí obecného jazyka. Vede k získání dovedností dorozumět se v základních životních situacích, poskytuje vhodnou slovní zásobu cca 2 000 slov. Velké množství cvičení umožňuje dobré zvládnutí mluvnických jevů, důkladné procvičení slovní zásoby a nácvik konverzace.
  • Po úspěšném absolvování kurzu budete schopni se domluvit a porozumět základním obecným tématům, se kterými se setkáte v běžném životě.[/spoiler]

Intenzivní kurz pro začátečníky (úroveň A1)

Cena celého kurzu: 7 140 Kč

5 krát týdně (pondělí – pátek)

135 minut (3 hodiny)

60 hodin

20 dní

(1 měsíc)

119 Kč/hod

Kurz pro začátečníky (úroveň A1)

Cena celého kurzu: 9 996 Kč

3 krát týdně (pondělí – pátek)

150 minut (3,5 hodiny)

84 hodin

24 dní

(2 měsíce)

119 Kč/hod
 

Kurz pro začátečníky 2.část (úroveň A2)

[spoiler name=»Informace»]

  • Kurz je pokračováním předchozího kurzu a je potřebný pro upevnění znalostí a pro rozšíření slovní zásoby (cca 500 slov) a získání nové gramatiky potřebné pro běžné užívání i pro úspěšné zvládnutí zkoušky A1 na trvalý pobyt.
  • Po úspěšném absolvování obou kurzů budete schopni složit zkoušku A1 na trvalý pobyt a také zkoušku A2.
    [/spoiler]

Intenzivní kurz pro začátečníky (úroveň A2)

Cena celého kurzu: 3 600 Kč

5 krát týdně (pondělí – pátek)

135 minut (3 hodiny)

30 hodin

10 dní

120 Kč/hod

Kurz pro začátečníky (úroveň A2)

Cena celého kurzu: 3 348 Kč

3 krát týdně (pondělí – pátek)

135 minut (3 hodiny)

27 hodin

9 dní

124 Kč/hod

Hovorový kurz

Cena celého kurzu: 7 936 Kč

[spoiler name=»Informace»]

  • V tomto kurzu se jen mluví, neprobírá se tady žádná nova gramatika. Získané znalosti se v tomto kurzu procvičují a automatizují na různých tématech a především na nové rozšířené slovní zásobě. Témata jsou: jídlo, stravování, restaurace; nakupování, obchody; služby; bydlení; hotel, cestování atd.[/spoiler]

3 krát týdně

120 minut

64 hodin

24 dní

(2 měsíce)

7 936 Kč

Kurz pro mírně pokročilé (úroveň B1)

Cena celého kurzu: 7 936 Kč

[spoiler name=»Informace»] Kurz je určen k prohloubení znalostí a rozšíření slovní zásoby.[/spoiler]

3 krát týdně

120 minut

64 hodin

24 dní

(2 měsíce)

7 936 Kč

Course for the advanced (level B2, C1)

Cena celého kurzu: 7 950 Kč

[spoiler name=»Informace»]Kurz je určen k prohloubení znalostí a rozšíření slovní zásoby.[/spoiler]

2 krát týdně

120 minut

64 hodin

24 dní

(3 měsíce)

7 950 Kč
 

Přípravný kurz na přijímací zkoušky na VŠ

[spoiler name=»Informace»]Cílem kurzu je připravit studenty k přijímacím zkouškám z češtiny na vysoké školy v ČR a usnadnit samotné studium na vysokých školách díky vynikajícím znalostem českého jazyka.[/spoiler]

Roční přípravný kurz

na přijímací zkoušky na VŠ

5 krát týdně

4 hodiny

800 hodin

10 měsíců

92 000 Kč

(EUR 3680)

Půlroční přípravný kurz

na přijímací zkoušky na VŠ

5 krát týdně

4 hodiny

400 hodin

5 měsíců

49 750 Kč
(EUR 1990)
Přípravný kurz

k přijímacím zkouškám

5 krát týdně

4 hodiny

280 hodin

14 týdnů

36 400 Kč
(EUR 1456)

Individuální výuka

 

90 min 650 Kč

Individuální výuka

 

60 min 450 Kč

Individuální výuka

 

45 min 350 Kč

Zkouška A1 čeština pro cizince nanečisto

 

300 Kč