Nabízíme Vám jazykové kurzy:

Název kurzu: Průběh kurzu: Délka celého kurzu: Cena:

Intenzivní kurz pro začátečníky 1.část (úroveň A1)

[spoiler name=»Informace»]

  • Kurz je zaměřen na komunikativní zvládnutí obecného jazyka. Vede k získání dovedností dorozumět se v základních životních situacích, poskytuje vhodnou slovní zásobu cca 2 000 slov. Velké množství cvičení umožňuje dobré zvládnutí mluvnických jevů, důkladné procvičení slovní zásoby a nácvik konverzace.
  • Po úspěšném absolvování kurzu budete schopni se domluvit a porozumět základním obecným tématům, se kterými se setkáte v běžném životě.[/spoiler]
Intenzivní kurz pro začátečníky (úroveň A1)

Cena celého kurzu: 7 740 Kč

5 krát týdně (pondělí – pátek)

135 minut (3 hodiny)

60 hodin

20 dní

(1 měsíc)

129 Kč/hod
Kurz pro začátečníky (úroveň A1)

Cena celého kurzu: 10 836 Kč

3 krát týdně (pondělí – pátek)

150 minut (3,5 hodiny)

84 hodin

24 dní

(2 měsíce)

129 Kč/hod

Kurz pro začátečníky 2.část (úroveň A2)

[spoiler name=»Informace»]

  • Kurz je pokračováním předchozího kurzu a je potřebný pro upevnění znalostí a pro rozšíření slovní zásoby (cca 500 slov) a získání nové gramatiky potřebné pro běžné užívání i pro úspěšné zvládnutí zkoušky A1 na trvalý pobyt.
  • Po úspěšném absolvování obou kurzů budete schopni složit zkoušku A1 na trvalý pobyt a také zkoušku A2.
    [/spoiler]
Intenzivní kurz pro začátečníky (úroveň A2)

Cena celého kurzu: 3 900 Kč

5 krát týdně (pondělí – pátek)

135 minut (3 hodiny)

30 hodin

10 dní

130 Kč/hod
Kurz pro začátečníky (úroveň A2)

Cena celého kurzu: 3 618 Kč

3 krát týdně (pondělí – pátek)

135 minut (3 hodiny)

27 hodin

9 dní

134 Kč/hod
Hovorový kurz

Cena celého kurzu: 8 576 Kč

[spoiler name=»Informace»]

  • V tomto kurzu se jen mluví, neprobírá se tady žádná nova gramatika. Získané znalosti se v tomto kurzu procvičují a automatizují na různých tématech a především na nové rozšířené slovní zásobě. Témata jsou: jídlo, stravování, restaurace; nakupování, obchody; služby; bydlení; hotel, cestování atd.[/spoiler]

3 krát týdně

120 minut

64 hodin

24 dní

(2 měsíce)

8 576 Kč
Kurz pro mírně pokročilé (úroveň B1)

Cena celého kurzu: 8 576 Kč

[spoiler name=»Informace»] Kurz je určen k prohloubení znalostí a rozšíření slovní zásoby.[/spoiler]

3 krát týdně

120 minut

64 hodin

24 dní

(2 měsíce)

8 576 Kč
Course for the advanced (level B2, C1)

Cena celého kurzu: 8 640 Kč

[spoiler name=»Informace»]Kurz je určen k prohloubení znalostí a rozšíření slovní zásoby.[/spoiler]

2 krát týdně

120 minut

64 hodin

24 dní

(3 měsíce)

8 640 Kč

Přípravný kurz na přijímací zkoušky na VŠ

[spoiler name=»Informace»]Cílem kurzu je připravit studenty k přijímacím zkouškám z češtiny na vysoké školy v ČR a usnadnit samotné studium na vysokých školách díky vynikajícím znalostem českého jazyka.[/spoiler]

Roční přípravný kurz

na přijímací zkoušky na VŠ

5 krát týdně

4 hodiny

800 hodin

10 měsíců

100 000 Kč

(EUR 3850)

Půlroční přípravný kurz

na přijímací zkoušky na VŠ

5 krát týdně

4 hodiny

400 hodin

5 měsíců

54 000 Kč
(EUR 2080)
Přípravný kurz

k přijímacím zkouškám

5 krát týdně

4 hodiny

280 hodin

14 týdnů

39 200 Kč
(EUR 1510)
Individuální výuka 90 min 800 Kč
Individuální výuka 60 min 600 Kč
Individuální výuka 45 min 450 Kč
Zkouška A1 čeština pro cizince nanečisto 800 Kč