Český jazyk

Nabízíme Vám jazykové kurzy: Název kurzu: Průběh kurzu: Délka celého kurzu: Cena: Intenzivní kurz pro začátečníky 1.část (úroveň A1) [spoiler name=»Informace»] Kurz je zaměřen na komunikativní zvládnutí obecného jazyka. Vede k získání dovedností dorozumět se v základních životních situacích, poskytuje vhodnou slovní zásobu cca 2 000 slov. Velké množství cvičení umožňuje dobré zvládnutí mluvnických jevů, […]

Czech courses

We offer you the following language courses: Course: Course layout: Length of the entire course: Price: Course for beginners (level A1) [spoiler name=»Iformation»] The course focuses on communicative mastery of general language. It leads to the ability to communicate in basic life situations and provides a useful vocabulary of approx. 2000 words. A large amount […]

Чешский язык

Предлагаем языковые курсы: Название курса: Продолжительность занятий: Длительность курса: Цена: Курс для начинающих (А1). [spoiler name=»Описание»] Курс обеспечивает: формирование навыков и умений активного речевого поведения в основных ситуациях повседневной жизни; овладение словарем порядка 2 000 лексических единиц; овладение основными навыками и знаниями в области грамматического и фонетического строя чешского языка; создание базы для развития навыков […]